";
สกจ.บึงกาฬ l บูรณาการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. 1 ตำบล 1 นวัตกรรม อบรมการเพาะเห็ดอย่างค
หน้าแรก >> คลังภาพ/กิจกรรม >> สกจ.บึงกาฬ l บูรณาการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. 1 ตำบล 1 นวัตกรรม อบรมการเพาะเห็ดอย่างค

สกจ.บึงกาฬ l บูรณาการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. 1 ตำบล 1 นวัตกรรม อบรมการเพาะเห็ดอย่างครบวงจร
เป็นอีก 1 กิจกรรม ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬในฐานะผู้ประสานงาน สานต่อความต้องการของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรให้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม