";
สกจ.บึงกาฬ l ร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรให้แก่เกษ
หน้าแรก >> คลังภาพ/กิจกรรม >> สกจ.บึงกาฬ l ร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรให้แก่เกษ

สกจ.บึงกาฬ l ร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรให้แก่เกษตรกรในระดับพื้นที่
ห้องประชุมทองพูลสิริกาโม ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 4