";
pic l โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชี 2560
หน้าแรก >> คลังภาพ/กิจกรรม >> pic l โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชี 2560

โครงบูรณาการการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชี ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 2560

ติดตามผลงานของช่อง NFC Buengkan CH กับรายการ สภาเกษตรกรเพื่อชีวิตเกษตรกร ... ได้ที่...
https://www.youtube.com/c/NFCBuengkanCH
...................................................................
**********************************
ติดต่องานช่อง NFC Buengkan CH ได้ที่
Line : https://line.me/R/ti/g/IIXM3Btyah
Email :  nfc.tawa@gmail.com
Website :  https://www.nfcbuengkan.com
Facebook :  https://www.facebook.com/nfcbuengkan