";
สกจ.บึงกาฬ l ยื่นหนังสือ ผวจ. เรื่องพิจารณา พรก.กรมเจ้าท่า 2560
หน้าแรก >> คลังภาพ/กิจกรรม >> สกจ.บึงกาฬ l ยื่นหนังสือ ผวจ. เรื่องพิจารณา พรก.กรมเจ้าท่า 2560

ยื่นหนังสือ ผวจ. เรื่องพิจารณา พรก.กรมเจ้าท่า 2560
ผลกระทบเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง

ติดตามผลงานของช่อง NFC Buengkan CH กับรายการ สภาเกษตรกรเพื่อชีวิตเกษตรกร ... ได้ที่...
https://www.youtube.com/c/NFCBuengkanCH
...................................................................
**********************************
ติดต่องานช่อง NFC Buengkan CH ได้ที่
Email :  nfc.tawa@gmail.com
Website :  https://www.nfcbuengkan.com
Facebook :  https://www.facebook.com/nfcbuengkan