";
pic l ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง 2560
หน้าแรก >> คลังภาพ/กิจกรรม >> pic l ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง 2560

ต้อนรับรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง 2560 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 4 ห้องประชุมสิรินธรวัลลี

ติดตามผลงานของช่อง NFC Buengkan CH กับรายการ สภาเกษตรกรเพื่อชีวิตเกษตรกร ... ได้ที่...
https://www.youtube.com/c/NFCBuengkanCH
...................................................................
**********************************
ติดต่องานช่อง NFC Buengkan CH ได้ที่
Email :  nfc.tawa@gmail.com
Website :  https://www.nfcbuengkan.com
Facebook :  https://www.facebook.com/nfcbuengkan