";
pic l ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ
หน้าแรก >> คลังภาพ/กิจกรรม >> pic l ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ

สกจ.บึงกาฬ l ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 4